İletişim - Kurumlar Rehberi - Giriş Sayfası Yap - Sık Kullanılanlara Ekle  
Ömer Faruk TUNCER
İyidere
Kaymakamı


Özgeçmis


Rize Bezi
Şehirden Görüntüler
Beyaz Masa
Şikayetlerinizi, istek ve görüşlerinizi
lütfen bizimle paylaşınız.

Beyaz Masa Bilgi Formu

Rize'de Hava Durumu
 
 

Sayaç
Counters

Faydalı Linkler       ILSIS

Kalem kamera
Mobilya
 
 
Hizmet Standartlarımız
 
 
İçerik

 
İYİDERE KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
3071 sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması
 
1- Dilekçe
 
 
30 (otuz) Gün
 
2
BİMER Başvurusu
 
-Elektronik Başvuru (e-Posta)
-Dilekçe
 
30 (otuz) Gün
3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Başvurusu
- Bilgi Edinme Form Dilekçesi
 
 
15 (onbeş) Gün
 
 
 
 
 
4
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen EK-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir;
1- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
2- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
 
7 (yedi) Gün
 
5
 
 
 
 
3091 sayılı Kanun (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları )  
 
 
1-Matbu Dilekçe,
2-Kira kontratı,
3-Tapu Belgesi.  
 
15 (Onbeş) Gün
+
5 (beş) Gün
6
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
—Sözleşme vb.
 
 
90(Doksan) Gün
 
 
7
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
 
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
 
15(Onbeş) Gün
 
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
 
15(Onbeş) Gün
 
8
 
Yurt Dışında Yaşayan Vatandaş-larımızın Türkiye’deki 1.derecedeki akrabaları için düzenlenen Bakım Beyannamelerinin Tasdik Edilmesi
 
1- Nüfus kayıt Örneği
2- Adres Beyanı Belgesi
3- Muhtarlıktan Bakım beyannamesinin İmza ve Mühürlenme
 
10 (on) Dakika
9
“Apostille” tasdik şerhi
 
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
10(On) Dakika
 
 
10
 
 
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
   Dilekçe veya başvuru formu
30(Otuz) Gün
11
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7(Yedi) Gün
 
 
12
Yeşil Kart
İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin), 
3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),
3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).
2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2-Matbu Dilekçe
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4-2022 Kart Fotokopisi,
5-Fotoğraf (1 Adet).
15(Onbeş) Gün
 
13
65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)
a) 18 yaşından küçükler için;
1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),
2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
b) 18 yaşından büyükler için;
1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),
2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) 65 yaşını dolduranlar için;
1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
7 (yedi) gün
14
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
 
1-Form (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7(Yedi) Gün
15
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
7(Yedi) Gün

 

16
Dernek Kurulumu
1- 7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri
2- Kuruluş Bildirimi
3- Tüzük
4-Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
5- Tebligat Almaya Yetkili Kişilere Ait Bilgiler
6- Kira Kontratı
30 (Otuz) Dakika
17
Kamu Görevlisi Hasta Sevk Kağıdı
1- Dilekçe
2- İzin Kağıdı Fotokopisi
3- Sağlık Karnesi
5 (beş) Dakika
18
 
 
 
 
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
 
 
 
1- Dilekçe
 
 
 
15 (onbeş) Gün
 
 
 
 

 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: İyidere Kaymakamlığı            
İsim: Sultan YILANCI                             
Unvan               : İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres                : İyidere Kaymakamlığı        
Tel                    : (0464) 321 39 90
Faks                 : (0464) 321 30 51
E-Posta             : syilanci@hotmail.com
                    
İkinci Müracaat Yeri: İyidere Kaymakamlığı
İsim       : Ömer Faruk TUNCER                        Unvan : Kaymakam
Adres                    : İyidere Kaymakamlığı  
Tel                        : (0464) 321 39 90
Faks         : (0464) 321 30 51
 
 
 
 

Ekleyen :

Tarih : - Okunma : 3698
Diğer Başlıklar
 
 
Hizmet Standartlarımız
 
2007 - Yerel Yonetim  

Web imza - imza Bilisim Sistemleri